CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CODI DE CONDUCTA I BONES PRÀCTIQUES.
POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL.

I ara el rotllo legal…
Estem obligats a informar de tot això amb un llenguatge una mica tècnic, però t’ho intentem resumEditor de Backendir en tres frases:

 

Som una startup de recent creació que pensa que la teva experiència de compra al super es pot millorar amb alguns dels avantatges de la compra en línia.

 

Per això hem creat una app que et facilita la compra al super, t’ajuda a prendre decisions més informades i aconsegueix promocions exclusives i per a tu.

 

Perquè això funcioni has d’escanejar i validar els tiquets de compra, pels quals et podrem recompensar en moments puntuals.

 

Els tiquets han de correspondre a les teves pròpies compres de les últimes dues setmanes (no ens serveix el tiquet que et trobes a la caixa del super…), de les principals cadenes de supermercats i poder ser llegibles (el que vas fer una bola amb ell és probable que no ho puguem llegir :-Z). Feu una foto des de l’app, incloent el nom del super, tots els productes i el total, igual que la data i l’hora. En alguns tiquets hauràs de fer diverses fotos per incloure tot això, però no et preocupis que pots enllaçar una amb una altra per cobrir tot el tiquet. Intentem reconèixer tots els teus productes i promos, però és probable que ens hagis de donar un cop de mà: selecciona entre els que et suggerim, afegeix-ho des d’una llista de genèrics o escaneja el seu codi de barres i completa el teu tiquet. Amb això tindràs informació dels productes que has comprat: fotos, ingredients, al·lèrgics, etc… i aviat podràs analitzar en què et gastes els diners i què és el que menges.
Amb aquesta info et fem arribar promos i nous productes en base als teus hàbits de compra (en comptes de buscar entre llargs fulletons del super). A l’app podràs a més buscar supers a prop teu i veure les promos en vigor, escanejar un producte per veure la seva fitxa o fer la llista de la compra i compartir-la amb qui comparteixis la teva nevera (cada vegada que un de vosaltres l’actualitzeu, l’altre veurà els canvis i així evitem quedar-nos sense cafè al matí o llençar els tomàquets pochos perquè els comprem dues vegades…) Quan acumulis 20€ en cashback (ho sentim però fins aleshores només tenen valor a l’app) podràs bescanviar-los, donar-los a l’ONG que triïs o un altre usuari de l’app. Amb això resumim el nostre codi de bon ús.

No només complim amb la llei de privadesa de dades, l’excedim: no et demanem dades personals, per molt que et personalitzem les ofertes només ets un número per a nosaltres :-o. Les dades dels teus tiquets serveixen perquè funcioni el nostre servei i ningú més hi té accés. Només fem servir la teva localització quan busques un super a prop teu i no guardem aquesta dada. Te’n pots anar quan vulguis i esborrarem les dades associades al teu compte. A veure, que ens anomenem Robin Data Hood per alguna cosa…

Doncs ja sí, aquí a baix tens tot el rotllo legal, qualsevol pregunta o suggeriment no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a hello@robindatahood.com.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

INTRODUCCIÓ

 

Aquestes Condicions Generals d’Ús regulen l’ús de l’aplicació informàtica de ROBIN-DATA-HOOD S.L. (d’ara endavant, l’“Aplicació”), propietat de ROBIN-DATA-HOOD S.L. , amb CIF B66841354 i domicili social a Barcelona, Plaça Pau Vila, 1 Boc A, 3r-3A3, 08003 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-490218, Tom 45508 i Foli 1.
En accedir i utilitzar aquesta Aplicació i Lloc Web vostè (“Usuari”) reconeix que ha llegit i acceptat aquestes Condicions Generals d’Ús i es compromet a complir tots els seus termes i condicions. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús d’aquesta Aplicació i/o lloc web estarà subjecte a les Condicions Generals d’Ús i Codi de Conducta i Bones Pràctiques que es trobin en vigor en el moment en què s’hi accedeixi. .

 

OBJECTE

 

Mitjançant lús de lAplicació, ROBIN-DATA-HOOD S.L. actuarà en qualitat d’intermediari entre els Usuaris i les empreses propietàries de marques de reconegut prestigi que venen els seus productes als supermercats, consistint el servei que ofereix a (i) el pagament a l’Usuari a canvi d’enviar a ROBIN DATA HOOD, S.L. els seus tiquets de compra a través de l’Aplicació, (ii) i la posada a disposició, a través de l’Aplicació, d’ofertes exclusives sobre la base del consum i la localització geogràfica de l’Usuari.
S’entén per ofertes exclusives tots aquells descomptes i/o promocions que fan les empreses respecte als seus productes, mitjançant l’abonament al compte de l’usuari de la quantitat corresponent al descompte i/o promoció en què participi l’usuari. L’efecte generat per aquests descomptes i/o promocions serà sempre un augment del saldo al compte mateix de l’Usuari.
Es deixa expressa constància que ROBIN-DATA-HOOD S.L. no té cap potestat perquè es duguin a terme els abonaments dels imports al compte de l’Usuari, en base a la compra dels productes en promoció, ja que són les mateixes empreses que promocionen els productes les que duran a terme aquesta actuació. Per això, l’Usuari no podrà, en cap cas, reclamar ROBIN-DATA-HOOD S.L. cap tipus de responsabilitat a aquest efecte,
El servei ofert per ROBIN-DATA-HOOD S.L. és totalment gratuït per als Usuaris. Totes les dades dels Usuaris de l’Aplicació són de tipus agrupat, i no permeten, per tant, la identificació personal de l’Usuari.

 

ACCÉS I LLICÈNCIA D’ÚS

 

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús de l’Aplicació i/o lloc Web la realitza lliurement i conscient, sota la seva responsabilitat exclusiva i d’acord amb les Condicions d’Ús i Codi de Conducta i Bones Pràctiques.
L’accés a l’Aplicació estarà subjecte en tot cas al registre previ de l’Usuari mitjançant l’emplenament del corresponent formulari (“Formulari de Registre”), en què l’Usuari facilitarà algunes dades personals no identificatives de tipus bàsic. ROBIN-DATA-HOOD S.L. es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre per part de l’usuari. Les dades introduïdes per l’Usuari al Formulari de Registre hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment, responent el mateix Usuari dels mateixos. El falsejament de qualsevol de les dades esmentades serà motiu suficient per donar de baixa a l’Usuari del servei de l’Aplicació.
L’accés i l’ús de l’Aplicació o de l’àrea específica del Lloc Web estarà subjecte a una contrasenya escollida per l’Usuari en emplenar el Formulari de Registre. L’accés es considera realitzat pel dit Usuari, qui respondrà en tot cas de tal accés i ús. L’Usuari serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint, en conseqüència, qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya. En cas d’oblit de la contrasenya o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, l’Usuari ho comunicarà immediatament a ROBIN-DATA-HOOD S.L. a fi que procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa. En tot cas, qualssevol operacions realitzades abans de la comunicació esmentades es reputaran efectuades per l’Usuari, qui serà responsable i pagarà les despeses i/o danys que poguessin derivar-se de qualsevol accés i/o ús no autoritzat que es realitzi amb anterioritat a aquesta comunicació.
L’usuari només podrà accedir a l’aplicació a través dels mitjans autoritzats. És responsabilitat de l’Usuari assegurar-se que heu descarregat l’Aplicació correctament al dispositiu. ROBIN-DATA-HOOD S.L. no serà responsable en cas que l’Usuari no disposi d’un dispositiu compatible o hagi baixat una versió de l’Aplicació incompatible amb el dispositiu.
L’alta a l’Aplicació comporta la concessió, per part de ROBIN-DATA-HOOD S.L. a l’usuari, d’una llicència d’ús de l’aplicació. La llicència d’ús de l’Aplicació és intransferible, no exclusiva, pel temps que romangui activa l’Aplicació al mercat sempre que l’usuari l’Usuari respecti les Condicions Generals d’Ús i el Codi de Conducta i Bones Pràctiques, descrit en aquest mateix document.
L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de l’Aplicació i/o lloc Web de conformitat amb la legislació aplicable, aquestes Condicions Generals d’Ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’Usuari haurà d’abstenir-se de (i) fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Aplicació i/o el lloc web; (ii) accedir o intentar accedir a recursos restringits de l’Aplicació i/o el lloc web; (iii) utilitzar l’Aplicació i/o el lloc web amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals d’Ús, a la bona fe ia l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar o impedir la normal utilització o gaudi de l’Aplicació i/o lloc web; (iv) provocar danys a l’Aplicació i/o lloc Web als sistemes dels seus proveïdors o de tercers; (v) introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes de ROBIN-DATA-HOOD S.L. , dels seus proveïdors o de tercers, (vi) intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de ROBIN-DATA-HOOD S.L. , tercers proveïdors i altres Usuaris.

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

 

ROBIN-DATA-HOOD S.L. ofereix als seus usuaris registrats un servei d’informació de producte i assessorament en les seves compres a supermercats en base a la  la captura nítida i llegible dels seus tiquets de compra a supermercats, així com per la seva validació. Addicionalment, l’Aplicació també proporciona un sistema d’ofertes personalitzat a cada usuari per obtenir un estalvi en forma d’abonament o cashback a determinar en funció de les condicions de cada promoció.
L’Aplicació facilita a l’usuari registrat l’accés a diversos continguts i informacions (supermercats propers, informació nutricional dels productes, al·lèrgens, ingredients). ROBIN-DATA-HOOD S.L. no garanteix que els continguts i les informacions proporcionades tant a l’Aplicació com al lloc web siguin correctes, complets o actualitzats. Els productes que es mostren a ROBIN-DATA-HOOD S.L. i les fitxes de producte presents a l’Aplicació són responsabilitat dels proveïdors, fabricants o cadenes de supermercats sense que ROBIN-DATA-HOOD S.L. se’n pugui fer responsable.
Per tal de facilitar el control antifrau per ROBIN-DATA-HOOD S.L., és obligació de l’Usuari la diligent guarda i custòdia dels tiquets originals de compra que s’adjunten a l’Aplicació per respondre a qualsevol requeriment de presentació d’originals que aquest control efectuï al mateix. En cas de requerir-se l’enviament per correu ordinari, les despeses d’enviament dels tiquets esmentats aniran a compte de l’Usuari. L’obligació de guarda i custòdia dels tiquets vencerà una vegada que l’Usuari s’hagi beneficiat de la promoció corresponent que s’hagi generat per l’enviament dels tiquets de compra.
L’Usuari té dret a reclamar en cas que no es dugui a terme l’abonament del saldo al vostre compte en comprar un producte en promoció i adjuntar-lo a l’Aplicació, disposant per a això d’un termini de [15] dies naturals després de la compra del producte promocionat. Aquesta reclamació es pot fer enviant un correu electrònic a l’adreça hello@robindatahood.com. Hi haurà d’identificar el nom d’usuari així com una breu explicació de la reclamació. ROBIN-DATA-HOOD S.L. , de manera diligent, es compromet a traslladar les reclamacions a l’empresa corresponent que hagi ofert el producte amb promoció perquè aquesta se’n faci responsable, ja que segons convingut a la clàusula 2, ROBIN-DATA-HOOD S.L. no serà responsable de les reclamacions fetes per l’Usuari en relació amb aquest punt.
Després de l’enviament per part de l’usuari de tiquets a través de l’aplicació, ROBIN-DATA-HOOD S.L. verificarà que la compra s’ha efectuat realment en el temps i la forma especificats a cada promoció (d’acord amb la informació oferta a l’Aplicació) i d’acord amb el Codi de Conducta i Bones Pràctiques.

 

CONTRAPRESTACIÓ

 

Un cop el saldo del compte arribi a 20 euros l’Usuari podrà bescanviar-lo, donar-lo a una ONG, o cedir-lo a qui l’Usuari desitgi entre els altres comptes de l’Aplicació. No s’estableix cap límit a l’hora d’acumular saldo al compte de l’Usuari. El procediment de bescanviar els diners s’inicia amb la sol·licitud per part de l’usuari i es podrà dur a terme mitjançant pagament en línia per PayPal, transferència bancària o des d’un caixer de la xarxa HalCash, mitjançant el codi que enviarà via SMS l’Aplicació tan aviat com se sol·licite la retirada dels fons i es validin els tiquets corresponents.
El cashback acumulat al compte d’usuari de l’Aplicació ROBIN-DATA-HOOD S.L. no té valor, ni monetari ni de qualsevol altra naturalesa abans d’assolir l’import mínim de bescanvi (20€). Únicament cobrarà valor quan s’assoleixin els 20€ i l’usuari sol·liciti el canvi segons allò especificat anteriorment i sempre que s’hagi respectat el Codi de Conducta i Bones Pràctiques en tots els tiquets i promocions usats per acumular aquest saldo prèviament validat per ROBIN-DATA- HOOD S.L.
En cap cas els usuaris tindran cap dret sobre el crèdit associat al compte ROBIN-DATA-HOOD S.L. diferent al mínim necessari per bescanviar (20€).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a l’Aplicació i/o lloc Web (incloent, sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics , dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo), pertanyen a ROBIN-DATA-HOOD S.L.

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, es garanteix el compliment de la normativa vigent a aquest efecte, així com la seguretat i confidencialitat de les dades que es faciliten pels Usuaris.
Les dades proporcionades per l’Usuari tenen com a finalitat la gestió i l’administració adequada del procés establert en aquestes condicions generals. I no seran utilitzats per a altres fins o tractaments.
Les dades que proporcioni l’usuari seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de ROBIN-DATA-HOOD S.L. . L’Usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant correu adreçat al responsable del fitxer, [hello@robindatahood.com], amb indicació del nom d’Usuari, còpia del DNI, adreça als efectes de notificacions i indicant-ne la petició en què es concreta la sol·licitud, així com eventuals documents acreditatius de la petició que es formula.
ROBIN DATA HOOD, S.L. utilitzarà les dades dels perfils d’Usuari per, una vegada agrupats, per paràmetres genèrics, que no permetin la identificació personal dels Usuaris respectius, publicar-los al panell de la seva plataforma, al qual tindran accés les empreses que ofereixen els seus productes al mercat clients de ROBIN-DATA-HOOD S.L. .
En tot cas, ROBIN-DATA-HOOD S.L. garanteix que les dades obtingudes de l’Aplicació no se cediran directament a cap tercer.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 

ROBIN-DATA-HOOD S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’Aplicació i/o el lloc web. En conseqüència, ROBIN-DATA-HOOD S.L. no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que puguin derivar-se de (i) la manca de disponibilitat o accessibilitat a l’Aplicació i/o lloc Web; (ii) la interrupció en el funcionament de l’Aplicació i/o lloc Web o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, centres de dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del funcionament; i (iii) altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de ROBIN-DATA-HOOD S.L.
ROBIN-DATA-HOOD S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements a l’Aplicació i/o lloc Web introduïts per tercers aliens a ROBIN-DATA-HOOD S.L. que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics de l’Usuari o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes.
ROBIN-DATA-HOOD S.L. adopta diverses mesures de protecció per protegir l’Aplicació i/o el lloc web contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, ROBIN-DATA-HOOD S.L. no garanteix que tercers no autoritzats no puguin conèixer les condicions, característiques i circumstàncies en què l’Usuari accedeix a l’Aplicació i/o lloc Web. En conseqüència, ROBIN-DATA-HOOD S.L. no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat.

 

CANCEL·LACIÓ DEL COMPTE D’USUARI

 

L’Usuari podrà cancel·lar unilateralment el vostre compte d’Usuari a ROBIN-DATA-HOOD S.L. En cas de cancel·lació del compte per part de l’Usuari, aquest perdrà tota la informació que hi hagués al seu compte sense possibilitat de recuperar-lo, així com també el saldo de diners acumulats.
ROBIN-DATA-HOOD S.L. podrà cancel·lar el compte d’usuari de forma automàtica si no heu fet cap moviment en el període d’un (1) any.
ROBIN-DATA-HOOD, S.L podrà cancel·lar qualsevol compte d’Usuari que no compleixi les presents Condicions d’Ús i Codi de Conducta i Bones Pràctiques, o per cessament de la prestació del Servei. En tot cas, l’Usuari serà notificat a l’adreça de correu electrònic que va facilitar al registre del seu compte ROBIN-DATA-HOOD S.L.

 

NOTIFICACIONS

 

ROBIN-DATA-HOOD S.L. podrà fer les notificacions oportunes a través d’una notificació general o específica a través de l’Aplicació. L’Usuari es podrà comunicar amb ROBIN-DATA-HOOD S.L. mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça [hello@robindatahood.com així com pel formulari de contacte ubicat al web de robindatahood.com].

 

CESSIÓ

 

L’Usuari no podrà cedir els seus drets i obligacions dimanants de les presents Condicions Generals d’Ús sense el consentiment escrit previ de ROBIN-DATA-HOOD S.L.

 

CANVIS I MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS CONTRACTUALS

 

ROBIN-DATA-HOOD S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol d’aquests termes i condicions sense avís previ. La comunicació d‟aquestes possibles modificacions es farà a través de l‟Aplicació. Si l’usuari continua utilitzant el servei, això comportarà l’acceptació, de manera tàcita, de les noves condicions. En cas contrari, l’Usuari es podrà donar de baixa seguint el procediment previst a la clàusula 9 de les presents Condicions d’Ús.
L’anul·lació de qualsevol d’aquestes clàusules, o d’una part, no comporta l’anul·lació total dels termes i les condicions.
En cas que sobrevingui una mesura legal o reglamentària que, segons el parer raonable de ROBIN-DATA-HOOD S.L., prohibeixi, restringeixi substancialment o faci comercialment inviable la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions, ROBIN-DATA-HOOD S.L. tindrà dret a: (i) modificar els serveis o els termes i les clàusules de les presents Condicions amb la finalitat d’adaptar-se a la nova situació, o (ii) suspendre el servei.
En cas que es produeixin modificacions al servei, i l’Usuari no manifesti la seva oposició per escrit a aquests canvis i continuï fent ús del Servei, això comportarà que ha acceptat les noves modificacions del servei.
Així mateix, ROBIN-DATA-HOOD S.L. es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar l’Aplicació i/o el lloc web en qualsevol moment.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com la relació entre ROBIN-DATA-HOOD S.L. i l’Usuari, es regiran i interpretaran d’acord amb la llei espanyola. Les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquestes Condicions Generals d’Ús o la relació entre aquestes.

CODI DE CONDUCTA I BONES PRÀCTIQUES

Perquè la validació del tiquet i les ofertes personalitzades sigui efectiva i per tant, l’usuari pugui acumular cashback, els tiquets de compra han de complir sense excepció les característiques següents:

Els tiquets de compra han de pertànyer a establiments emmarcats dins del territori espanyol. Aquests establiments es correspondran amb els oferts a la llista de supermercats present a l’Aplicació. Aquesta llista inclou: EstalviaMas, Alcamp, Aldi, Bonarea, Bonpreu, Caprabo, Carrefour, Clarel, Coaliment, Condis, Consum, Coviran, Dia, Dinosol, El Corte Inglés, Eroski, Jespac, Keisy, Lidl, Mercadona, Sorli Discau, Suma i Supercor.
Els tiquets de compra han de correspondre a compres dels darrers 15 dies des de la data en què pugen a l’Aplicació. Tiquets més antics seran qualificats com a erronis.
Tots els tiquets correspondran a compres d’alimentació, drogueria i perfumeria realitzades als supermercats anteriorment esmentats. Tiquets pertanyents a altres establiments o serveis (transport, moda, activitats de lleure, restaurants…) no seran vàlids. Tampoc no seran vàlids tiquets d’establiments Cash&Carry o supermercats Majoristes.
Els tiquets de compra són personals i intransferibles per així poder proporcionar ofertes personalitzades a cada usuari. Aquests tiquets han de correspondre a compres personals realitzades per l’usuari per al consum propi o de casa seva. La detecció de tiquets duplicats en comptes diferents comportarà la invalidació del tiquet i la baixa automàtica de l’usuari a l’aplicació.
En un mateix establiment, s’accepta només un tiquet per usuari i dia, en casos excepcionals on es justifiqui més d’un tiquet per dia i botiga els podríem acceptar prèvia comunicació amb ROBIN-DATA-HOOD S.L. En cap cas s’accepten tiquets consecutius (diversos tiquets del mateix centre en un període de temps reduït).
La captura dels tiquets ha de ser nítida i llegible. Hi ha d’aparèixer la informació al complet de productes, el total de compra, així com el supermercat al qual corresponen, la data i l’hora de compra. En cas de tiquets llargs, l’Aplicació permet fer diverses captures per tiquet.
Queda prohibit el falsejament o manipulació dels tiquets de compra, la seva obtenció de manera fraudulenta així com l’ús en l’Aplicació de tiquets aliens.
L’usuari està obligat a guardar i preservar els tiquets de compra originals (consulta Condicions Generals d’Ús i Política de Privadesa per a més informació).
Cada promoció personalitzada tindrà les seves pròpies condicions d’ús i es validaran mitjançant el tiquet de compra corresponent. En casos excepcionals ROBIN-DATA-HOOD S.L. podrà sol·licitar la validació mitjançant la foto o escaneig del codi de barres de producte a certes promocions.
Un cop capturat el tiquet, l’usuari haurà de validar els productes no detectats automàticament a l’Aplicació per generar algun dret de cashback i fer-lo efectiu al vostre compte.
El cashback que es genera gràcies a les invitacions via app, només afecta l’usuari que invtia i s’obté quan l’usuari convidat s’instal·la l’app, es registra i puja el primer tiquet vàlid. El procés pot trigar uns dies pel fet que s’espera que els convidats pugin els seus primers tiquets.
Les condicions de dret a cashback per la captura i verificació de tiquets variaran en el temps i són competència exclusiva de RHD qui podrà limitar-les, canviar-les i fins i tot suspendre-les completament previ avís als usuaris de l’Aplicació. ROBIN-DATA-HOOD S.L. farà el màxim esforç en explicar les seves polítiques de remuneració per tiquet respectant la seva cultura d’obtenir beneficis per als usuaris en base a les dades de consum mentre vetlla per la seva privadesa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

Aquesta Política de Privadesa està dissenyada per ajudar-te a comprendre com RDH (“ROBIN-DATA-HOOD S.L.”, “nosaltres”, “RDH”, el “Responsable de Tractament”) recopila, usa, emmagatzema, processa, divulga, o en definitiva tracta  (qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no) les Dades Personals que vostè proporciona en donar-se d’alta com a usuari a la nostra aplicació (d’ara endavant, “app”), a la nostra web www.robindatahood.com, o utilitzant els serveis que RDH us ofereix a través del seu lloc web oa través de la seva app.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El Responsable de Tractament de Dades de Caràcter Personal és lentitat mercantil ROBIN-DATA-HOOD S.L. (d’ara endavant “RDH”), amb CIF B66841354 i domicili social a Barcelona, Plaça Pau Vila, 1 Boc A, 3r-3A3, 08003 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full B-490218, Tom 45508 i Folio 1. La vostra adreça de correu electrònic és hello@robindatahood.com.
També podeu consultar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de RDH, que és responsable de garantir que els drets i llibertats dels interessats no es vegin afectats negativament per les operacions de tractament de dades, per obtenir una opinió sobre les operacions de tractament de dades, ja sigui que concerneixin a vostè o que vostè duu a terme. El seu e-mail: dpd@robindatahood.com
RDH pren molt seriosament la privadesa dels Usuaris, garantint la confidencialitat de les Dades Personals a què té accés, i que aquest processament sempre es durà a terme de conformitat amb aquesta Política de Privadesa i la legislació de privadesa i protecció de dades aplicable en tot moment a Espanya ia Europa.
RDH garanteix als Usuaris que sempre aplicarà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives aplicables establertes a la legislació vigent, atesa la naturalesa de les Dades Personals tractades i les circumstàncies del tractament, així com aquells que són aconsellables donat l’estat de la tecnologia, garantint la integritat, seguretat i confidencialitat de les dades personals. Per això, RDH té aprovat un Protocol de Seguretat adaptat a la normativa europea i espanyola vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal.

OBJECTE I INFORMACIÓ GENERAL

Tant l’accés com l’ús del lloc web www.robindatahood.com (d’ara endavant, el Lloc web) i l’accés i ús de l’aplicació mòbil (d’ara endavant “aplicació” o “app”) es regiran per les disposicions de aquesta Política de Privadesa, així com per les Condicions Legals Generals d’Usoy per la legislació espanyola i europea de privadesa i protecció de dades aplicable en tot moment, que l’Usuari accepta i es compromet a respectar. L’accés i l’ús del lloc web a través de l’aplicació també es regeix per les disposicions d’aquesta Política de Privadesa.
Llegiu atentament aquests documents abans d’usar el lloc web o l’aplicació.
Si us plau, tingueu en compte que NO podrà accedir ni gaudir dels serveis de RDH ni RDH podrà demanar dades personals de vostè sinó mostra el seu consentiment lliure, informat i actiu per tractar les seves dades personals, així com la seva conformitat amb aquesta Política de Privadesa.

DADES PERSONALS QUE ES RECAPTEN

RDH recopilarà i tractarà les Dades personals dels usuaris, registrats o no al lloc web oa l’aplicació, d’acord amb les disposicions d’aquesta Política de Privadesa, així com d’acord amb les clàusules de protecció de dades específiques per a determinats productes o serveis que pugui ser aplicable en cada cas.
Les Dades Personals dels Usuaris que RDH recull i tracta són:
Dades obligatòries per a la prestació dels serveis de RDH. Les dades personals que l’usuari ha de cedir perquè RDH pugui prestar els seus serveis són el correu electrònic/e-mail i el número de telèfon mòbil.
Dades opcionals. L’usuari serà lliure de cedir, de manera opcional, l’adreça postal, l’edat, el gènere o la família. L’usuari també podrà aportar-ne la geolocalització si així ho desitja, mitjançant l’app. exclusivament per a la localització de supermercats propers. RDH no emmagatzema aquesta informació.
Dades obtingudes mitjançant lús de lapp i de la web. Mitjançant l’ús de l’App o de la pàgina web, RDH podrà accedir o obtenir l’IP, l’identificador de publicitat del dispositiu mòbil, les característiques del dispositiu mòbil com ara el micròfon o la càmera, l’idioma de preferència i el país d’ubicació, les dades de la sessió (domini de referència, llocs web visitats, data i hora d’accés a la web), el registre de moviments del vostre compte de RDH, així com les dades derivades de les accions que realitza l’usuari a través de les utilitats del Servei proveït per RDH a través del lloc web de laplicació.
Totes aquestes dades personals poden ser proporcionades directament pels Usuaris o indirectament recopilades per l’ús dels nostres serveis i en els termes legalment establerts, i seran processades per als fins descrits en aquesta Política de Privadesa.
RDH limitarà la recopilació i el processament de Dades Personals només a les finalitats del Processament de Dades Personals, detallat a la clàusula següent.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals recopilades es processaran per tal de:

Proporcionar el servei. El servei proveït per RDH (d’ara endavant el “Servei”) que consisteix en un servei d’incentius econòmics per la compra de productes en promoció, publicats a l’Aplicació per fabricants, marques de gran consum i cadenes de supermercats. Per a més detalls sobre el Servei, podeu consultar les Condicions del Servei descrites en aquest document.
Elaboració d’informes i estadístiques basats en els comportaments dels usuaris per a:
millorar el servei proporcionat per RDH,
millorar l’experiència de l’usuari de RDH,

 

III. desenvolupar nous productes i serveis,

generar informes i estadístiques de mercat,
reforçar les mesures de seguretat, i
analitzar l’ús i la repercussió dels serveis de RDH en els seus usuaris.
Enviament de publicitat i promocions via e-mail.

 

DESTINATARIS: TRANSFERÈNCIA DE DADES A TERCERS

Encarregats de Tractament

RDH no cedeix dades personals dels usuaris a terceres parts.
No obstant això, sí que permet l’accés a les dades personals dels seus usuaris a terceres parts amb què RDH ha establert prèviament relacions professionals, conegudes com a Encarregats de Tractament, que accedeixen a aquestes dades amb l’objectiu de complir les finalitats concretes per les quals RDH tracta dades personals, establertes a la clàusula anterior. Aquestes relacions entre RDH i els seus Encarregats de Tractament estan regulades i delimitades en els corresponents contractes, i compleixen totes les exigències de les legislacions vigents espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així mateix, RDH s’assegura que els seus encarregats de tractament compleixen tots els requisits de seguretat exigits per la legislació espanyola i europea vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
Dades dissociades
RDH pot compartir informació dissociada (no considerés dades personals per la seva impossibilitat d’esbrinar de quines persones identificades o identificables procedeixen les dades) de les transaccions que apareixen reflectides al registre de moviments del servei per part de l’Usuari amb terceres parts que hi operen sectors econòmics i comercials de RDH.
Les dades dissociades consisteixen a reemplaçar els detalls exactes de les dades personals de l’usuari per altres imprecisos (per exemple, reemplaçant la quantitat d’operacions per rangs, agrupant la informació detallada en criteris superiors, etc.), per tant, és impossible identificar personalment a l’usuari o conèixer detalls del consum.
RDH no revelarà en cap cas el nom, cognoms, número de telèfon, correu electrònic, o altres dades que permetin identificar l’usuari, excepte per obligació legal o en compliment de decisions judicials o administratives.
Cessió de Dades Personals a Tercers
RDH no pot transferir les dades personals dels usuaris a tercers sense el consentiment previ i informat de l’usuari que, quan sigui necessari, s’obtindrà a través dels formularis de recopilació de dades electròniques o en paper segons correspongui.
En aquest cas, RDH informarà l’usuari de l’objectiu del tractament i dels sectors d’identitat o activitat del possible cessionari de les dades personals.
Sense perjudici de l’anterior, us informem que RDH podrà comunicar les vostres dades personals a les entitats de control i supervisió competents ia les autoritats fiscals, en cas que aquestes excepcionalment ho sol·licitin i sempre d’acord amb la legislació vigent en tot moment a Espanya i a Europa.
Aquestes organitzacions i autoritats sempre estaran dins de la Unió Europea, assegurant així que el nivell de protecció de la privadesa i la confidencialitat aplicable a les Dades Personals serà equivalent al que s’aplica per complet en la seva condició de Responsable de Tractament.
Transaccions de dades internacionals
RDH podria transferir dades personals a un tercer d’un estat membre no pertanyent a la Unió Europea oa una organització internacional, sempre previ consentiment de l’usuari i sempre que la Comissió Europea hagi establert que aquest país o organització internacional no pertanyent a la Unió Europea ofereixen un nivell adequat de protecció per a les vostres Dades Personals. La llista de països amb un nivell adequat de protecció segons la Comissió Europea.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades per l’usuari seran conservades per RDH mentre l’usuari utilitza el servei regularment.
RDH sotmetrà a revisió les dades personals dels usuaris no actius i bloquejarà les dades quan hagin passat 6 mesos sense activitat. Aquestes dades personals bloquejades seran guardades per RDH d’acord amb els terminis establerts a la legislació vigent però no seran tractades. Un cop finalitzin aquests terminis, seran esborrats de les bases de dades de RDH.
Així mateix, les dades personals d’usuaris de RDH que ja no estan sent tractades per RDH se sotmetran a un procés de revisió i si en 6 mesos no són tractats seran bloquejades, i quan caduquin els terminis corresponents, seran esborrats de les bases de dades de RDH RDH.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La base legal per al tractament de les seves Dades Personals és el seu consentiment explícit i lliure per tractar-les, segons el que regula aquesta Política de Privadesa i tota la legislació aplicable espanyola i europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de Privadesa en tot moment.

DRETS DE L’USUARI

RDH us informa que podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació/ supressió, de limitació del tractament de les vostres dades personals, d’oposició al tractament les vostres dades personals, i de portabilitat de les vostres dades personals d’acord amb els termes establerts a la legislació vigent.
A la secció següent d’aquest document podeu consultar més detalladament en què consisteixen aquests drets i com exercir-los. Així mateix, l’Usuari registrat, a la seva àrea personal a l’app de RDH, podrà accedir al seu entorn de Privadesa i gestionar els seus drets i altres informació sobre les seves dades de caràcter personal.
Per iniciar el procediment d’exercici d’algun o diversos d’aquests drets, podeu accedir a la vostra àrea personal, a l’entorn de Privadesa que RDH ha establert per a tots els Usuaris, o podeu enviar un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades de RDH ( dpd@robindatahood.com).
RDH us adverteix sobre el vostre dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per recopilar i tractar les vostres dades personals, sense afectar la legalitat del tractament sobre la base del consentiment previ al seu retir. Podeu retirar el consentiment enviant un e-mail a hello@robindatahood.com.
L’Usuari també té dret a la portabilitat de dades mitjançant el qual, en conjunt, a petició de l’Usuari, o rebre les dades personals que li concerneixen, que ha proporcionat un Responsable, de forma estructurada, d’ús comú i llegible per màquina i té el dret de transmetre aquestes dades a un altre Responsable sense impediments per part del Responsable a què s’han proporcionat les dades personals.
Com s’assenyala en aquesta Política de Privadesa, a la clàusula “Responsable de Tractament de Dades Personals”, també pot consultar al Delegat de Protecció de Dades (DPD) de RDH qui és responsable de garantir que els drets i llibertats dels interessats no es vegin afectats negativament per les operacions de tractament de dades.
Finalment, us recordem que, per imperatiu legal, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres organismes europeus responsables de la Protecció de Dades Personals. Això és vàlid si és ciutadà d’un altre Estat membre de la Unió Europea i considera que el processament de dades no compleix les reglamentacions europees.

ENLLAÇOS DE TERCERS
L’usuari pot trobar enllaços de tercers al lloc web a otres llocs web controlats per tercers. RDH no té el poder de controlar el contingut proporcionat per aquests altres llocs web ni és responsable del tractament de les dades personals dels usuaris que fan els responsables d’aquests llocs web. Us recordem que aquesta Política de Privadesa només s’aplica a les Dades personals recopilades i processades per RDH a través del lloc web o l’aplicació. Per tant, RDH no es fa responsable de cap aspecte relacionat amb el tractament de les dades de l’Usuari que puguin dur a terme els responsables d’aquests llocs web de tercers.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta Política de Privadesa és vigent a partir de la data de vigència establerta anteriorment. RDH es reserva el dret de canviar aquesta Política de Privadesa sempre de conformitat amb les lleis aplicables relatives a la Protecció de Dades a Espanya ia Europa. Si fem canvis a aquesta Política de Privadesa, us notificarem a través d’un avís a la nostra pàgina web o també, si escau, a través d’una comunicació via e-mail o notificació a la vostra àrea d’usuari.

CONTACTE
Si teniu dubtes sobre aquesta Política de Privadesa o sobre l’ús de les vostres dades personals, o si voleu corregir o eliminar dades, si us plau, envieu un correu electrònic a dpd@robindatahood.com.

Drets de l’usuari

DRET D’ACCÉS

Què és?
El dret d’accés és la facultat que té tota persona física interessada de sol·licitar i obtenir gratuïtament del responsable del tractament informació de les vostres dades de caràcter personal sotmeses, si escau, a tractament, la finalitat del mateix, informació sobre l’origen d’aquestes dades , així com les comunicacions o cessions a tercers, realitzades o que es prevegin fer-ne.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE RECTIFICACIÓ

Què és?
És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que li concerneixen i que siguin inexactes o incomplets.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET D’OPOSICIÓ

Què és?
El dret d’un interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades personals, o es cessi en aquest tractament.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE CANCEL·LACIÓ/SUPRESSIÓ.

Què és?
És el dret a sol·licitar al responsable de tractament que cessi en lús de les dades. Aquesta petició donarà lloc a un bloqueig de les dades personals de lusuari, que es guardaran segons els terminis que marca la legislació. Mitjançant l’exercici d’aquest dret, RDH no et podrà prestar els seus serveis des que la cancel·lació/supressió sigui efectiva.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE PORTABILITAT

Què és?
El dret a la portabilitat de les dades és un complement del dret d’accés pel qual s’ha d’oferir la còpia que es proporcioni a l’afectat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
També podràs sol·licitar, mitjançant l’exercici d’aquest dret, que enviem totes les dades personals a un altre Responsable de Tractament.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

Què és?
El dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades personals. Mitjançant l’exercici d’aquest dret, podreu limitar el tractament que fem de les vostres dades personals.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.

DRET DE REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

Què és?
És el dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les vostres dades personals. Exercir aquest dret implicarà la baixa automàtica com a usuari de RDH ja que no podrem seguir prestant-li serveis en endavant.

Com puc exercir-ho?
Escriu un e-mail al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@robindatahood.com) i el més aviat possible et contestarà i t’explicarà com procedir.