Practica el consum sostenible

El consum sostenible és un concepte estretament associat al concepte de producció sostenible i l’articulació de tots dos és el que es coneix com a desenvolupament sostenible. En la definició inicial:

Està en mans de la humanitat fer que el desenvolupament sigui sostenible, durador, o sigui, assegurar que satisfaci les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per satisfer les pròpies.

El consum i la producció sostenibles són indispensables en la lluita mundial contra els desafiaments de sustentabilitat com el canvi climàtic, la fam o la contaminació ambiental.

El desenvolupament sostenible, així com el consum sostenible es basen en certes premisses com:

  • Ús adequat dels recursos i la minimització de deixalles i contaminació;
  • L’ús dels recursos renovables dins de la capacitat de renovació;
  • Productes amb un ampli cicle de vida;
  • Equitat intergeneracional i intrageneracional.