How does it work?

Download app
Shop at your
supermarket
Scan your shopping
receipt from the app
Transform your receipt
on savings and wellness

    Contacto
    Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19